Na Šar planini nema nalazišta dijamanata, naslaga uglja, rudnih bogatstava, škriljaca, silicijuma, izvora nafte… Ljudi tamo žive ispod blistavih planinskih vrhova, pored livada prekrivenih planinskim biljem, planinskih reka I gorskih jezera, izvora bistre planinske vode… Imaju lepotu življenja u prirodi. I da ne bismo došli “do poslednje kapi” osnovali smo “Čuvare Šare”. “Čuvari Šare” će težiti ekološki i socijalno održivom društvu na lokalnom i globalnom nivou u kojem gradjani kroz učešće i saradnju čuvaju prirodu i okolinu i postižu bolji kvalitet života. “Čuvari Šare” će svoje ciljeve ostvarivati kroz nenasilne direktne akcije, kampanje, informisanje i obrazovanje.

Osnovne vrednosti “Čuvara Šare” su:

 •   volontarizam
 •   profesionalnost
 •   solidarnost
 •   doslednost
 •   prihvatanje različitosti
 •   istrajnost
 •   humor
 •   saradnja i zajedništvo
 •  afirmacija odgovornog i obzirnog odnosa prema   životnoj sredini i prirodi
 •   samoinicijativa
 •   kreativnost
 •   kvalitet života
 •   transparentnost
 •   kritičko mišljenje

Svojim radom želimo da doprinesemo unapređenju sistema zaštite okoline na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou, na način da podstičemo promene kroz kampanje, nenasilne direktne akcije, projekte, učestvovanju javnosti u donošenju odluka i sl. “Čuvari Šare” će postizati svoje ciljeve zajedničkim delovanjem profesionalnog tima i volontera/ki te saradnjom s drugim organizacijama uz učestvovanje javnosti u zagovaranju i lobiranju za očuvanje i razvoj institucionalnog okvira i uslova delovanja civilnog društva.